Vi udvikler og fremstiller energirigtige løsninger inden for komfortventilation og fleksible rum-i-rum løsninger til forbedring af det fysiske indeklima.

Med udgangspunkt i de stadigt stigende energiomkostninger til drift af bygninger, søger ClimaZone nordic nye veje til fastholdelse og forbedring af indeklimaet uden at gå på kompromis med kravet om reduktion af energiomkostninger.

Det søges opnået ved anvendelse af en ny projekteringsstrategi, kombineret med en ny ventilationsteknik: Personlig ventilation, samt anvendelse af faseskiftende materialer.